Informacje w sprawie strajku pracowników ZSO nr 2

wpis w: Non classé | 0

 

8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się bezterminowy strajk pracowników szkoły zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Do strajku nie przystępują pracownicy niepedagogiczni, a zatem
w trakcie strajku stołówka szkolna będzie wydawać posiłki dla uczniów, których rodzice wnieśli opłatę i nie odwołają ich z wyprzedzeniem oraz obiady dla uczniów finansowane przez MOPR. Będzie pracował sekretariat szkoły, m. in. wykonując czynności związane
z rekrutacją do Szkoły Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego.
Nauczyciele niebiorący udziału w strajku będą prowadzili zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz (w miarę możliwości) zajęcia lekcyjne dla uczniów, którzy stawią się w szkole.
Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń wywieszanych na terenie budynku szkolnego oraz komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły