Szkoła Podstawowa:
Szatnia – 5zł,
Toner – 10zł,
Rada Rodziców – 50zł (30zł – kolejne dziecko)

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków  ubezpieczenia można uzyskać  w sekretariacie szkoły.