Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Lublinie:

dyrektor – mgr Cezary Jacek Furtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastępca dyrektora – mgr Anna Mirońska

edukacja wczesnoszkolna: mgr Katarzyna Maj, mgr Anna Kardas-Wójtowicz, mgr Bożena Krzowska, mgr Marlena Kuźma, mgr Urszula Piętal

język polski: mgr Anna Mirońska, mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Hanna Czarnocka,mgr Joanna Kurlej-Weryszko

język angielski: mgr Beata Pastuszak, mgr Magdalena Kamińska, mgr Agnieszka Kieracińska, mgr Mariusz Sznura

język niemiecki: mgr Grażyna Wójcik-Josicz, mgr Beata Suszek

matematyka: mgr. Ewa Sawczuk, mgr Małgorzata Stępień, mgr Dorota Ostrouch

biologia: mgr Joanna Mikołajczyk

przyroda: mgr Joanna Mikołajczyk

geografia: mgr Joanna Mikołajczyk, mgr Beata Koma

chemia: mgr Małgorzata Stępień

fizyka: mgr Jan Czarnota

informatyka: mgr Dorota Ostrouch, mgr Renata Pachuta

historia: mgr Anna Mirońska, mgr Małgorzata Kulczycka, mgr Ewa Dzieciuch, mgr Monika Duchownik, 

wiedza o społeczeństwie: mgr Anna Mirońska

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Klaudia Stępniak

muzyka: mgr Agata Weremczuk-Cymerman

plastyka: mgr Bożenna Bielska

technika: mgr Dorota Ostrouch

religia: siostra (Adamina) Maria Chmura, siostra Małgorzata Kalicińska

wychowanie fizyczne: mgr Dorota Sznajder, mgr Edyta Kopeć, Ewa Barszczewska-Krysińska

wychowanie do życia w rodzinie: mgr Tadeusz Nowak