KALENDARZ  PRACY ZSO nr 2 W LUBLINIE W ROKU SZK. 2019/20.

 

I semestr roku szkolnego: 02.09.2019 r. – 31.01.2020 r. /18 tyg. nauki/

II semestr roku szkolnego: 03.02.2020 r. – 26.06.2020 r. /20 tyg. nauki/

 

Ferie zimowe: 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.

Ferie letnie: 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Rekolekcje wielkopostne: 23.03.25.03.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora szkoły: 

 

 

Terminy egzaminów zewnętrznych:

 

  1. Egzamin ósmoklasisty:

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,

w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

19 czerwca 2020 r. /piątek/

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

19 czerwca 2020 r. /piątek/

Termin wydania zaświadczeń oraz  informacji zdającym:

26 czerwca 2020 r. /piątek/