I semestr roku szkolnego: 03.09.2018 r. – 25.01.2019 r. /22 tyg. nauki/
II semestr roku szkolnego: 28.01.2019 r. – 21.06.2019 r. /19 tyg. nauki/

Ferie zimowe: 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r. Ferie letnie: 22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Dni dodatkowo wolne:
2 listopada 2018 (piątek)
2 maja 2019 (czwartek)
15, 16, 17 kwietnia 2019 (poniedziałek – środa)
6, 7 maja 2019 (poniedziałek – wtorek)
30 kwietnia 2019 (wtorek)

Terminy egzaminów zewnętrznych:
1. Egzamin ósmoklasisty:

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym 1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00
W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 14 czerwca 2019 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami